Flu

 
Cymraeg 250 English 250
 
 

Curwch Ffliw cyn iddo guro chi

65 neu'n hŷn, yn feichiog neu ddioddef o gyflwr meddygol hirdymor?

Cysylltwch â'ch Meddyg Teulu heddiw i dderbyn brechiad rhag y ffliw am ddim

Mae o'n cymryd munud, yn para blwyddyn - ac fe all

Acub Eich Bywyd

Beat Flu before it beats you

65 or over, pregnant or have a long term medical condition?

Call your GP today for a free flu jab

It takes a minute, lasts a year and could

Save Your Life

 
Red and Blue Bugs 300